Винетни стикери 2012

Образци на винетните стикери за 2012 година може да видите тук.


K3

Седмичен винетен стикер за К3 Месечен винетен стикер за К3 Годишен винетен стикер за К3
K 3 (Пътни превозни средства за превоз на пътници с до 8 места за сядане, ППС предназначени за превоз на товари, и/или ППС предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке с технически обща допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и МПС от тази група с повишена проходимост)

K2

Дневен винетен стикер за К2 Седмичен винетен стикер за К2 (с катализатор) Седмичен винетен стикер за К2 (без катализатор)
Месечен винетен стикер за К2 (с катализатор) Месечен винетен стикер за К2 (без катализатор) Годишен винетен стикер за К2 ("ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV")
Годишен винетен стикер за К2 ("ЕВРО 0", "ЕВРО I", "ЕВРО II")
K 2 (Пътни превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане без място на водача (автобуси) и товарни ППС с 2 оси, и/или които имат технически допустима максимална маса по-малка от 12 тона)
Забележка : Пътните превозни средства от Категория 2 доказват екологична категория "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV" със следните документи:
- представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство - Част I, когато в т. V9 е вписано с думи "ЕВРО/EURO III, IV, V" или "EEV";
- сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001) 9 Final и валиден сертификат за техническа изправност;
- пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория "ЕВРО III" и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска винетна такса.

K1

Дневен винетен стикер за К1 Седмичен винетен стикер за К1 (с катализатор) Седмичен винетен стикер за К1 (без катализатор)
Месечен винетен стикер за К1 (с катализатор) Месечен винетен стикер за К1 (без катализатор) Годишен винетен стикер за К1 ("ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV")
Годишен винетен стикер за К1 ("ЕВРО 0", "ЕВРО I", "ЕВРО II")
K 1 (Товарни пътни превозни средства, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 или повече тона)
Забележка : Пътните превозни средства от Категория 1 доказват екологична категория "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V", "EEV" със следните документи:
- представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство - Част I, когато в т. V9 е вписано с думи "ЕВРО/EURO III, IV, V" или "EEV";
- сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001) 9 Final и валиден сертификат за техническа изправност;
- пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория "ЕВРО III" и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска винетна такса.