Цени на винетни стикери 2017

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

Категория 1Категория 2Категория 3
Евро
0, I, II
Евро
III, IV, V, EEV и по-висока
Евро
0, I, II
Евро
III, IV, V, EEV и по-висока
Дневна 21'00 лв. 21'00 лв. 21'00 лв. 21'00 лв. -
Седмична 87'00 лв. 67'00 лв. 53'00 лв. 40'00 лв. 15'00 лв.
Месечна 174'00 лв. 134'00 лв. 105'00 лв. 80'00 лв. 30'00 лв.
Годишна 1743'00 лв. 1340'00 лв. 1050'00 лв. 808'00 лв. 97'00 лв.