Цени на винетни стикери 2018

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

Категория 1Категория 2Категория 3
Евро
0, I, II
Евро
III, IV, V, EEV и по-висока
Евро
0, I, II
Евро
III, IV, V, EEV и по-висока
Дневна 23'00 лв. 23'00 лв. 23'00 лв. 23'00 лв. -
Седмична 87'00 лв. 67'00 лв. 53'00 лв. 40'00 лв. 15'00 лв.
Месечна 174'00 лв. 134'00 лв. 105'00 лв. 80'00 лв. 30'00 лв.
Тримесечна - - - - 54'00 лв.
Годишна 1743'00 лв. 1340'00 лв. 1050'00 лв. 808'00 лв. 97'00 лв.